Hvornår forsvandt løven fra Europa?

SVAR I dag lever løver kun vildt i Afrika syd for Sahara samt i et meget lille område i Indien. I antikken leve­de der dog stadig løver i det nordlige...

10. juni 2015

SVAR I dag lever løver kun vildt i Afrika syd for Sahara samt i et meget lille område i Indien. I antikken leve­de der dog stadig løver i det nordlige Afrika, store dele af det vestlige Asien, samt det sydøstlige Europa.
I 400-tallet fvt skrev Herodot fx, at der endnu fandtes løver i det nordlige Grækenland, men i det første århundrede evt skrev en anden græsk forfatter, at de nu var forsvundet fra området. Løver var et populært jagtbytte og brugtes også flittigt
i romernes gladiatorkampe. Denne jagt, samt forøget jord- og skovbrug, førte til at dyret blev trængt væk.

De allersidste europæiske løver levede i det bjergrige Kaukasus og forsvandt omkring år 1000 evt.