Troede germanerne på asaguder?

SVAR Eftersom Skandinavien blev kristnet relativt sent, ved vi mere om de oldnordiske guder end om riter­ne og religionen hos de germanske folk, der blev...

15. april 2015

SVAR Eftersom Skandinavien blev kristnet relativt sent, ved vi mere om de oldnordiske guder end om riter­ne og religionen hos de germanske folk, der blev kristnet flere hundrede år tidligere. De skriftlige kilder er få og ikke altid lige pålidelige.

Romerne, bl.a. historie­skriveren Tacitus, betragtede fx mange af de germanske guder som direkte pendanter til romernes egne guder. Han mente, at germanernes øverste gud var Merkur, dvs, Odin (også kaldet Wotan/Woden), men at der også blev ofret til Mars (Tyr/Tir) og Hercules (formentlig Tor – på oldtysk Donar).

Meget tyder på, at dyrkelsen af Odin og Tor var udbredt blandt vest- og nordgermanske stammer. Men det germanske område var stort og langtfra homogent. Om de østgermanske folks,fx goternes, hedenske tro ved vi desværre endnu mindre. Der har aldrig eksisteret en homogen religion, og hvilke guder der fandtes – og hvilken stilling de havde – var forskelligt fra tid til tid og sted til sted. Et eksempel er frugtbarhedsgudinden Nerthus. På kontinentet var hun genstand for en særlig kult, men i oldnordisk mytologi modsvares hun af den mandlige gud, vanen Njord (eller måske af hans søster Njärd).