Alexander 2. og den check som Rusland fik i betaling for Alaska.

Hvorfor ville Rusland dog sælge Alaska?

Hvordan kan det være at Rusland lod USA købe Alaska?

13. januar 2018 af Björn Lundberg

SVAR Alaska blev opdaget i 1741 af danske Vitus Bering, som var i russisk tjeneste. Derfor gjorde Rusland tidligt krav på området og dets indbringende handel med pels. I 1800-tallet faldt indtægten dog, samtidig med at zar Alexander 2. behøvede penge til at modernisere det russiske samfund og militær. Desuden frygtede han, at Alaska ville gå tabt uden kompensation, hvis briterne forsøgte at erobre området. I 1867 solgte han derfor Alaska til USA for 7,2 mio dollars. 

Gade i Sheep Camp i Alaska under guldfeberen i slutningen af 1800-tallet. Da USA købte Alaska i 1867, så mange amerikanere det som sløseri med statens penge.

© library of congress

Summen svarede omtrent til 2 procent af årets samlede udgifter på det amerikanske statsbudget. Med tanke på senere fund af guld og olie, må det betragtes som et røverkøb, men i datiden så mange amerikanere faktisk købet som sløseri med statens penge. Noget håb om afkast på kort sigt eksisterede ikke. Årsagen til USA's interesse, var et ønske om mere nærvær omkring Stillehavet, samt et forsvar mod en britisk ekspansion i det vestlige Canada.

I 1896 udbrød "guldfeberen" i Alaska, mens olieudvindingen først tog fart i 1960’erne.