7 spørgsmål om Ruslands herskere

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Hvilken zar efterfulgtes ved sin død i 1725 af sin hustru?

Hvor mange kvinder har været kejserinde (tsaritsa) af Rusland?

Hvilken zar sluttede fred med Napoleon og måtte til gengæld erobre Finland?

Hvilken zar afskaffede livegenskabet men blev dræbt i et attentat 1881?

Hvem var den første russiske zar, som tilhørte Rurik-slægten?

Under hvilken zar udbrød borgerkrigen, som kaldes "De urolige tider"?

Hvornår overtog den sidste zarslægt, Romanov, magten i landet?