NYT NUMMER: Borgerkrig splittede Finland efter selvstændigheden i 1917

Efter den russiske revolution i 1917 formåede storfyrstendømmet Finland at løsrive sig fra den nye socialistiske stormagt. Men blot få uger efter selvstændigheden viste det sig at Finland var en splittet nation. Mange fra arbejderklassen ønskede et mere lige samfund, inspireret af de russiske revolutionæres visioner. Andre kæmpede for et borgerligt finsk kongedømme. I januar 1918 deltes befolkningen i en rød og hvid lejr. Borgerkrigen var nu en realitet.

4. august 2017

Desuden fortæller vi om den skotske dronning Maria Stuarts eventyrlige liv, om hvordan en bomuldsrensemaskine øgede både produktionen og behovet for slaver, og om historien bag tolv nationalsange.

For 100 år siden banede Den Russiske Revolution vejen for finsk selvstændighed. Men knap var landet blevet frit, før sociale og politiske konflikter delte befolkningen i en blodig borgerkrig.

Da Maria Stuart forlod sin mand, og han siden blev myrdet, fik skotterne nok, og de fordrev deres dronning.I England kom hun dog fra asken til ilden, eftersomhendes slægtning Elizabeth 1. så hende som en konkurrent også til den engelske trone.

Indtægterne fra billigere bomuld, slavehandel og nye opfindelser accelererede den industrielle -revolution i skiftet mellem 1700- og 1800-tallet. Samtidig voksede protesterne mod de hårde
arbejdsvilkår i den stadig større industri. 

Sammen med flaget er nationalsangen det stærkeste symbol for en nation. Mange af disse -sange afspejler vores lands historie. Derfor har omvæltninger ofte medført, at
sangene måtte skrives om eller helt skiftes ud.