Restaureringsplaner for klosterruinen i Maribo

Rekonstruktion af klosteret. Hvide dele er formodede bygninger, røde gennemsigtige er baseret på udgravninger, kort og billeder og det massive er...

Rekonstruktion af klosteret. Hvide dele er formodede bygninger, røde gennemsigtige er baseret på udgravninger, kort og billeder og det massive er domkirken. Billede: Museum Lolland-Falster.

Museum Lolland-Falster vil have en forbedret seværdighed klar til Maribos byjubilæum i 2016.

Ved Søndersø i Maribo blev i 1400-tallet opført et birgittinerkloster med tilhørende klosterkirke. I dag er klosteret delvist forsvundet, mens den imponerende kirke stadig ligger lige ned til søen.

Museum Lolland-Falsters ønsker at i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen istandsætte den gamle klosterruin forud for Maribos byjubilæum i 2016. Det er et stort restaureringsarbejde der kræver, at der rejses op mod 7 millioner kroner.

For at markere, at der arbejdes mod en istandsættelse, inviterer Museum Lolland-Falster fredag den 13. maj til en eftermiddag ved klosterruinen i Maribo, hvor museumsdirektør Ulla Schaltz og formidlingschef Leif Plith Lauritsen vil lave omvisninger i klosterruinen og fortælle om restaureringsplanerne. Museets og lokale håndværkere vil også være på plads for at begynde den mest nødvendige restaurering af ruinen. Også de vil kunne fortælle om restaureringsarbejdet.

Derudover vil det være muligt at møde folk i dragter fra klosterets første år lige efter år1400 og fra perioden godt 300 år senere, hvor klosterets levetid lakkede mod sin ende.