Opsigtsvækkende fund ved Roskilde domkirke

Roskilde Museum undersøger i øjeblikket en af de kulturhistorisk set mest interessante lokaliteter i Danmark, nemlig domkirkepladsen i Roskilde. Og der...

Roskilde Museum undersøger i øjeblikket en af de kulturhistorisk set mest interessante lokaliteter i Danmark, nemlig domkirkepladsen i Roskilde. Og der er allerede gjort spændende fund.

Billede: Roskilde Museum.

I de sidste uger har arkæologerne på Roskilde Museum gjort spændende fund bag Roskilde Domkirke, hvor kirkens administration skal opføre en ny bygning. Området ved domkirken er historisk set utroligt interessant, fordi det lige fra byens begyndelse omkring år 1000 kom til at udgøre det absolutte magtcentrum med Domkirke, kongsgård og bispegård.

Og allerede nu, få uger inde i de arkæologiske undersøgelser, har de første spektakulære resultater vist sig i udgravningerne.

Et flere meter langt forløb af den ca. 900 år gamle, såkaldte Arnoldsmur er blevet gravet frem. Arnoldsmuren, der er opkaldt efter dens bygherre, bisp Arnold (1088-1124) var en høj mur med foranliggende voldgrav, der blev opført hele vejen rundt om domkirken og dens kloster. Arnoldsmuren var noget helt unikt i Danmark og viser Roskildekirkens ophøjede status. Fra udlandet kendes flere lignende bygningsværker, bl.a. fra domkirken i Bremen, der indtil 1104 var ærkebispesæde for også den danske kirke.

Andetsteds i udgravningsfeltet har arkæologerne også gjort interessante fund. Det er lykkedes dem at fremgrave bebyggelsesspor og affaldslag fra byens aller ældste tid i slutningen af 900-tallet/starten af 1000-tallet. Udover stolpespor, grøfter, keramik og redskaber af jern og ben har man bl.a. fundet en engelsk mønt fra 990’erne og flere smykker fra begyndelsen af 1000-årene.

Udgravningerne fortsætter i den kommende tid, og resultaterne vil få stor betydning for vores viden om områdets centrale status i middelalderen.
I samarbejde med Roskilde Universitet indsamles der også jordprøver fra de jordlag, der tidsmæssigt går tilbage til før byens anlæggelse. Det er håbet, at det derigennem bliver muligt at danne sig et indtryk af, hvordan området så ud før Roskilde blev til Roskilde.