Opsigtsvækkende fund ved Hyrdehøj

Arkæologerne på Roskilde Museum har netop gennemført en udgravning af en stor gård fra vikingetiden ved Hyrdehøj syd for Roskilde.En netop afsluttet...

Arkæologerne på Roskilde Museum har netop gennemført en udgravning af en stor gård fra vikingetiden ved Hyrdehøj syd for Roskilde.

En netop afsluttet udgravning har afdækket en kæmpestor gård fra vikingetiden syd for Roskilde. Gårdens areal udgjorde så meget som 12.000 m², og den bestod af ikke mindre end 13 bygninger: driftsbygninger, værkstedshytter og et hovedhus. Hovedhuset har været et såkaldt langhus på hele 33 m længde. Husenes form og kulstof 14-prøver daterer gården til perioden ca. 750-1050 e. Kr.

”Det er et særdeles vigtigt fund”, fortæller arkæolog Ole Kastholm fra Roskilde Museum. ”Ofte har vi blot mulighed for at udgrave en lille del af en gårdstomt, hvilket umuliggør, at man kan danne sig et samlet overblik over forholdene. Her har vi fået en meget sjælden mulighed for at studere, hvordan en stor gård var bygget op i vikingetiden, hvad den bestod af, og hvordan beboerne havde indrettet sig. Et helt unikt kig ind i det daglige liv på gården.”

I en nedgravning ved et af gårdens huse er der gjort et særligt spændende fund, nemlig et forråd af korn, som er blevet analyseret af arkæobotanikere fra Nationalmuseet. Kornfundet rummede rug og havre, men også ukrudt fra datidens kornmarker – blandt andet kornblomst og den giftige klinte – i en mængde, som fortæller, at vikingernes marker må have været farverige og næsten rummede mere ukrudt end korn.

Udgravningen, der fandt sted i forbindelse med udvidelse af Holbækmotorvejen og anlæggelse af en grusgrav, har kastet mange spændende resultater af sig, som nu skal hjem og studeres nærmere ved skrivebordet. Når analysearbejdet er afsluttet er det meningen, at Roskilde Museum skal publicere de samlede resultater af det spændende fund.