Handels- og Søfartsmuseets årbøger online

Handels- og Søfartsmuseets årbøger er blevet udgivet af museets venneselskab i en ubrudt række siden 1942. Nu lægges de ud på museets hjemmeside.I april...

Handels- og Søfartsmuseets årbøger er blevet udgivet af museets venneselskab i en ubrudt række siden 1942. Nu lægges de ud på museets hjemmeside.

I april måned påbegyndte Handels- og Søfartsmuseet offentliggørelsen af museets årbøger, der er blevet udgivet siden 1942. Bøgerne indeholder store og små artikler om snart sagt ethvert tænkeligt emne inden for søfartshistorie, og det er helt gratis at både læse og downloade de mange artikler.

Indtil videre kan årbøger fra 1942, 1943 og 1944 læses på hjemmesiden og Handels- og Søfartsmuseet regner med at opdatere med cirka en årgang om ugen.

Projektet er finansieret af Selskabet Handels- og Søfartsmuseets Venner.

Læs mere om årbøgerne i Handels- og Søfartsmuseets digitale logbog, fyrskibet.dk