Dansk Jødisk Museum statsanerkendes

Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeriet statsanerkender Dansk Jødisk Museum med virkning fra den 1. januar 2011. Dermed er Danmark sikret et museum, der...

16. november 2010

Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeriet statsanerkender Dansk Jødisk Museum med virkning fra den 1. januar 2011. Dermed er Danmark sikret et museum, der handler om landets ældste minoritet – de danske jøder.

Siden åbningen i 2004 har Dansk Jødisk Museum givet besøgende indblik i 400 års dansk jødisk kultur, kunst og historie.
Museet er en selvejende institution, der ser det som sin opgave, at forske i og formidle den helt enestående historie om de danske jøder.

Kulturarvsstyrelsen og Kulturministeriet statsanerkender museet med motivationen at “Dansk Jødisk Museum er et pionérmuseum med sit fokus på integration og fredelig sameksistens". Når statsanerkendelsen træder i kraft den 1. januar 2011 bliver Dansk Jødisk Museum det første statsanerkendte museum om integration og minoritetshistorie.