Bagsværdfortet åbner op for historien

Et af de mere oversete anlæg i Københavns befæstning renoveres og åbnes op for offentligheden.Bagsværdfortet blev bygget som led i Københavns Befæstning...

Et af de mere oversete anlæg i Københavns befæstning renoveres og åbnes op for offentligheden.

Bagsværdfortet blev bygget som led i Københavns Befæstning – danmarkshistoriens største samlede bygningsværk. Nu har alle mulighed for at genopdage fortet både inde og ude. Billede: Gladsaxe Kommune.

Bagsværdfortet har i de sidste mange år ligget upåagtet og slumrende hen. Men som led i projektet at synliggøre og istandsætte Københavns befæstning, bliver fortet nu shinet op og gjort mere tilgængeligt for offentligheden.

Gladsaxe Kommune har med støtte fra partnerskabet bestående af Realdania, Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen påbegyndt restaureringen af  såvel selve fortet som parken omkring, som vil blive åbnet for opdagelse, bevægelse og leg. Ny formidling i form af skilte og foldere er også på plads til indvielsen søndag den 26. maj.

Bagsværdfortet blev bygget i starten af 1890’erne som en del af Københavns befæstning. Ligesom de fleste andre anlæg i befæstningen, kom Bagsværdfortet aldrig til at opleve kamp.