Endelig fred! Amerikanere i Paris fejrer Japans kapitu­lation i august 1945.

© Time life/US army/Life/Getty

Har der nogensinde været fred på jorden?

Har der på noget tidspunkt i menneskehedens historie været fred overalt på samme tid?

4. november 2017

Det hævdes, at der har været fred på jorden i sammenlagt 268 af de seneste 3 000 år, men den slags oplysninger skal tages med et stort gran salt. Det beror først og fremmest på definitionen af fred. Hvis lokale voldsomheder eller "hvilende" konflikter regnes med, har der næppe nogensinde været fuldstændig fred.

Pax Romana

En berømt periode var den romerske fred – Pax Romana – som startede ved kejser Augustus’ tiltrædelse og fortsatte i ca. 200 år, nemlig 27 f.v.t. til 180 e.v.t. Men udtrykket henviser dog kun til, at der var fred indenfor riget. Først i 1800-tallet blev fred på jorden en reel vision og et slagord indenfor fredsbevægelsen. 

Kolonikrig

Tiden fra den fransk-tyske krigs slutning i 1871 og til 1. verdenskrigs udbrud i 1914 beskrives ofte som usædvanlig fredelig. Ved flere tilfælde i denne periode var der ingen deciderede krige mellem stater – men samtidig blev der eksempelvis udkæmpet fortsatte kampe i de europæiske stormagters kolonier i Afrika og Asien.

Efter 1. verdenskrig voksede drømmen om fred på jorden og da 2. verdenskrig var slut i 1945, håbede mange, at dette endelig skulle blive virkelighed. Vi har dog stadig til gode at opleve en verden uden krig.