Havde vikingerne et siciliansk kongedømme?

Pave Nicolaus 2. udnævner nor­manneren Robert Guiscard til hertug af Apulien i 1059.SVAR: I 900-tallet e.v.t. fik skandinaviske vikinger et mindre...

Pave Nicolaus 2. udnævner nor­manneren Robert Guiscard til hertug af Apulien i 1059.

SVAR: I 900-tallet e.v.t. fik skandinaviske vikinger et mindre landområde i Nordfrankrig til gengæld for et løfte om at beskytte franskmændene mod fremtidige invasioner nordfra.
Disse »nordmænd» eller normanner grundlagde hertugdømmet Normandiet. De tog hurtigt fransk kultur og sprog til sig, selvom de også tog en del oldnordiske låneord med, som stadig kan høres i områdets dialekt.

Ca. 100 år senere, i 1000-tallet e.v.t., begyndte en ny generation af rastløse eventyrere og krigere fra Normandiet at tage til Syditalien for at tjenstgøre hos egnens fyrstehuse.

En af disse normanner, Robert Guiscard (»den snarrådige»), kom til Italien omkring år 1047 e.v.t. for at gå i tjeneste hos hertugen af Apulien.
Efter at have indgået en alliance med paven blev Robert 12 år senere selv hertug af Apulien. Sammen med sin bror Roger erobrede han senere Sicilien og størstedelen af det sydlige Italien. Dette blev grundlaget for et nyt kongedømme i Syditalien, som overlevede under forskellige former op til 1800-tallet.
Selvom disse normanner havde skandinaviske rødder, ville det dog være misvisende at kalde dem vikinger.

Har du et historisk spørgsmål?
Send det til os på [email protected]!