© National Geographic/Alamy/IBL

Boede indianerne i Nordamerika i byer?

Havde indianerne i Nordamerika bygget byer før europæernes kolonisering af kontinentet?

5. oktober 2017 af Björn Lundberg

SVAR Da europæerne nåede Amerika omkring år 1500, var der mægtige civilisationer i Syd- og Centralamerika, men kun få eksempler på større bysamfund nord for nutidens Mexico. En af de mest åbenlyse forklaringer på dette er, at den nordamerikanske befolkning hoved­sageligt levede som jægere og samlere – og derfor ikke bosatte sig i byer.

Var størst i 1100-tallet

Der havde imidlertid tidligere været byer i Nordamerika. Den såkaldte Mississippikultur, som var landbrugere, var et eksem­pel. Da europæerne nåede området, var der endnu få spor efter dem. I udkanten af nutidens Saint Louis havde der tidlige­re ligget en storby, kendt som Ca­ho­kia. Den største jordhøj målte 300 x 240 meter og var prydet af en 15 meter høj bygning, og vidner om et stort samfund. Da byen nåede sin største udstrækning i 1100-tallet, var den et økonomisk og kulturelt centrum med cirka 10  000–20  000 indbyggere – omtrent samme størrelse som datidens London.

På et tidspunkt før år 1300 blev Cahokia dog forvandlet til en spøgelsesby. Årsagen kendes ikke, men krig, sygdomme, oversvømmelse og klimaforandringer – eller en kombination af disse – har været nævnt som mulige forklaringer.