Havde Romerriget kontakt til Kina?

I hver sin ende af den kendte verden lå to af de mægtigste riger: Rom og Kina. Havde de to nogensinde kontakt med hinanden?

23. november 2018 af Björn Lundberg

Selvom de længe var antikkens mægtigste imperier, var Kina og Romerriget i princippet isoleret fra hinanden. Kort fra den tid viser, at Middelhavets søfarere vidste en del om Det Indiske Ocean, og at romerne bl.a. var interes­seret i kinesisk silke. En tydelig forhindring for handelsudbyttet var dog det magtfulde Partherrige (med centrum i vore dages Iran), som i lange perioder lå i krig med romerne.

I Kina florerede der mange rygter om det prominente rige i vest, som de kaldte Daqin. Ifølge kinesiske kilder nåede nogle romerske handelsekspeditioner dog frem til Kina. I år 166 e.v.t. kom en delegation, der påstod, de var udsendt af Daqins kejser. Også i 200-tallet e.v.t. nåede mindst to af den slags ekspeditioner Kina.