Thutmosis 3. er også blevet kaldt Egyptens Napoleon.

Hvornår var det gamle Egypten størst?

I hvilken periode nåede det antikke egyptiske rige sin største udbredelse?

8. december 2017 af Björn Lundberg

SVAR Det gamle Egypten oplevede tre storhedsperioder: Det gamle, Mellemste og Nye Rige. Det var under den sidste af disse, Det Nye Rige (ca. 1550–1070 f.v.t), at Egypten nåede sin største geografiske udstrækning.

En af de mest succesfulde feltherrer var farao Tuthmosis 3., somme tider kaldet "Egyptens Napoleon", som førte sine hære langt ind i Mellemøsten. I denne periode herskede også flere andre af de mest berømte faraoer: Amenhotep 3., Akhenaton, Tutankhamon, Ramses 2. samt dronningen Hatshepsut. I 1400-talet f.v.t. kontrollerede Egypten hele den østlige Middelhavskyst helt til nutidens Tyrkiet.