En britisk patrulje i forstaden Oosterbeek den 23. september 1944, efter at de var blevet jaget ud af Arnhem.

© D M smitch/Imperal War Museum/Getty

Market Garden: Fiasko bag fjendens linjer

Målet med operation Market Garden var en hurtig afslutning af 2. verdenskrig. Faldskærmstropper skulle erobre broer i Holland og åbne vejen mod Tyskland for amerikansk og britisk panser. Men ingen havde informeret de tropper, der blev landsat i Arnhem, om at der fandtes flere tyske panserdivisioner der.

2. december 2017 af Christer Bergström

Søndag den 17. september 1944 var en smuk sensommerdag i det tyskbesatte Holland. 2. verdenskrig havde raset i over fem år, men nu forventede alle, at den snart fik en ende.

I byerne Arnhem og Nijmegen blev himlen formørket af tunge, sorte røgskyer efter den foregående nats britiske bombeangreb, men ellers var alt roligt. Ved middagstid hørtes pludselig mere og mere motorlarm.

"De røde djævle"

Klokken 20 minutter i et kom 12 britiske firemotorersfly buldrende ind over byen. Denne gang havde de ingen bomber med, men massevis af faldskærme – næsten 200 – foldede sig ud på himlen. Det var britiske faldskærmsjægere, elitestyrken ”de røde djævle”, der blev landsat. Ordrer blev råbt, soldater gik i stilling, alt så ud til at gå som planlagt.

Efter alt at dømme var tyskerne blevet taget på sengen. Kun to briter blev såret af den tyske ild nede fra jorden, og de få tyskere, som de britiske soldater mødte, gav hurtigt op.

Største faldskærmsoperation

Faldskærms-jægerne gik metodisk til værks i deres arbejde. De markerede to
landsætningszoner til svævefly på begge sider af jernbanen og en udspringszone til flere faldskærmsjægere lidt længere vestpå. Sådan startede den største luftlandsætningsoperation i krigshistorien, og formålet var intet mindre end at få gjort en hurtig ende på krigen.

På den tyske side herskede total forvirring. I Arnhem-forstaden Oosterbeek flygtede den tyske feltmarskal Model over hals og hoved fra sit hovedkvarter. Han troede, at formålet med operationen var at tage ham selv til fange.

Operation Market Garden, britiske faldskærmsjægere i fly.

Faldskærmsjægere laver sejrstegn, lige før de springer.

Walter Model

For den britiske elitestyrke så det ud, som om det ville blive en enkel operation. De anede ikke, hvilket forfærdeligt blodbad de stod over for.

I september 1944 var det længe siden, slaget om Normandiet var slut. De allie-rede havde jaget tyskerne ud fra såvel Frankrig som Belgien efter landgangen den 6. juni 1944. Men efter den kørte fremrykningen fast. Ved deres egne grænser forsvarede tyskerne sig med et vanvittigt raseri. Den navnkundige feltmarskal Walter Model var ankommet fra østfronten og havde udvirket mirakler med den slagne tyske vesthær. Hvor de allierede end forsøgte at bryde igennem, blev de slået tilbage.

Montgomerys dristige plan

I denne situation fremlagde den britiske feltmarskal Bernard Montgomery en dristig plan: Den nye allierede luftbårne armé skulle landsættes over en serie broer over floderne Waal og Rhinen i Holland og holde disse broer, indtil kampvognene nåede frem. Derved regnede han med at kunne ”låse” det tyske forsvar op og gøre det muligt at rykke ind i Ruhrområdet i en fart. Efter-som Montgomery tidligere var blevet anklaget for at gå alt for forsigtigt frem, kom den dristige plan bag på alle.

Montgomery var chef for den britisk-canadiske armégruppe, der havde pløjet sig frem gennem Nordfrankrig og Belgien i lyntempo i august 1944, og det var ham, der havde ledet de allierede til sejr ved el-Alamein i efteråret 1942. Men trods dennes meritter modsatte general Eisenhower, de allieredes øverstbefalende, sig planen.

Operation Market Garden, 2. verdenskrig. Faldskærmsudspring over Holland.

Den 17. september 1944 landede 20 000 allierede soldater i det centrale Holland. Planen var at få gjort en ende på krigen i en fart. Eisenhower ønskede i stedet, at den nye luftbårne armé skulle sættes ind bag de tyske linjer, der stod over for amerikanerne længere mod syd.

© US National Archives

Rivalisering med Patton

Rivaliseringen mellem briter og amerikanere havde præget hele felttoget
i vest, og på dette tidspunkt var den vokset til åben fjendtlighed mellem Montgomery og den amerikanske general George S. Patton. Den storsnudede Montgomery skjulte aldrig sin foragt for Patton, og på et tidspunkt blev Patton så rasende, at han skreg:

– Lad mig fortsætte til Falaise, så kan vi skubbe briterne tilbage ud i havet i et nyt Dunkerque!

Eisenhower gjorde sit bedste for at balancere mellem disse to kamphaner, men ingen af parterne blev tilfredse.

Operation Market Garden

Lige før middagstid den 8. september 1944 slog den allerførste tyske V2-raket ned i det sydøstlige Paris. Syv timer senere slog to andre V2'ere ned i London. Det skabte bestyrtelse i de allieredes stabe. De kunne ikke stille noget op imod dette missil. Eftersom V2'erne blev skudt af fra Holland, gik Eisenhower ind på Montgomerys plan, som fik kodenavnet Market Garden.

Planen var at sende tre luftbårne divisioner – en britisk, to amerikanske – ned over en 100 km lang linje, der startede ved fronten og strakte sig helt til Arnhem i Holland. Der skulle de tage kontrol over fem broer, så allierede pan-ser-styrker kunne rykke frem over dem.

– Bagefter går jeg direkte mod Berlin og gør en ende på krigen, erklærede en optimistisk Montgomery.

Svævefly og faldskærme

Den sværeste opgave – at tage broen ved Arnhem – fik de britiske faldskærmsjægere, de ”røde djævle”. 20 minutter efter, at fortropperne havde markeret landsætningsstederne, tordnede den 300 km lange armada af fly ind over det centrale Holland og kastede 20 000 mand ned i faldskærm og svævefly. Samtidig indledte et britisk armékorps en offensiv ved fronten.

operation Market Garden, andra världskriget.

Britiske faldskærms-jægere angriber Arnhem, 1944.

TI den indledende fase havde tyskerne ikke meget at sætte ind med. Ved Arnhem var der kun en SS-panserdivision med 3 000 mand tilbage, og mange af dem befandt sig ca. 20 km fra byen. Over for de britiske pansrede korps, der var på vej sydfra, stod kun ganske let udrustede tyske faldskærmsjægerstyrker, der var blevet omdannet til infanteri. 

Britisk modtræk

Mens det lykkedes en lille, tysk styrke på nogle hundrede mand at holde størstedelen af de luftlandsatte styrker i Arnhem tilbage, sendte SS-generalen Bittrich en ordre ud, som skulle blive skæbnesvanger for de allierede:

– Den 9. SS-panserdivision renser Arnhem og Nijmegen op, 10. SS-panserdivision rykker frem mod Nijmegen. 

Kampvogne over for faldskærmsjægere – det kunne kun ende på én måde. I indledningsfasen lykkedes det en britisk bataljon under oberstløjtnant John Frost at erobre det nordlige brohoved på den vigtige bro over Rhinen ved Arnhem. Men størsteparten af faldskærmstropperne blev jaget ud af byen og omringet. Desuden blev de allieredes radiokommunikation svækket af det skovdækkede terræn.

Briterne besejret i Arnhem

Samtidig med at en tysk panserdivision forsinkede det britiske panserkorps' fremrykning, fik den isolerede britiske division ved Arnhem flere og flere problemer. De kæmpede fortvivlet mod overmagten, men det lykkedes dem i det mindste at forhindre tyskerne i at sende forstærkninger sydpå, så de allierede kunne erobre Nij-me-gen den 20. september. Men briterne
i Arnhem var alligevel døds-dømte. Den samme dag, som Nij-megen blev befriet, blev Frosts bataljon ved brohovedet endegyldigt udslettet. En sidste radiomeddelelse lød fra Frosts mænd om aftenen:

– Slut på ammunitionen. God Save the King!

Operation Market garden, andra världskriget. Brittiska trupper beskjuts på bron i Nijmegen.

Allierede troppekøretøjer beskydes på broen i Nijmegen. Selvom der kun var ti km til Arnhem, lykkedes det dem ikke at nå frem for at redde de faldskærmsjægere, der kæmpede der.

© UIG/Getty

Polske faldskærmsjægere

Af bataljonens 745 mand nåede kun 16 tilbage til deres egne linjer. Et forsøg på at undsætte de omringede i Arnhem ved at sende en polsk faldskærmsjægerbrigade ned syd for Rhinen mislykkedes. Af 141 transportfly blev de 43 skudt ned, og det lykkedes ikke polakkerne at samle deres styrker før efter mørkets frembrud.

Selvom det britiske panserkorps, der havde indtaget Nijmegen, kun befandt sig ti km fra Arnhem, mislykkedes alle forsøg på at undsætte ”de røde djævle”. 

Tyske Nebelwerfer

Tyskerne kørte nu store mængder artilleri frem, i særdeleshed det frygtede raketartillerivåben Nebelwerfer.

Den britiske faldskærmsjæger Bill Brear-ley var en af de få, for hvem det lykkedes at undslippe massakren i Arnhem. Han fortalte:

– Hvis du aldrig har været bange før, så skulle du lige høre raketvåbnene blive affyret og så sidde og vente på, at de skulle slå ned.

Den tyske SS-panserdivisions angreb i Arnhem fortsatte den 26 september. Den foregående nat var det lykkedes de sidste 2 000 briter at flygte hovedkulds over floden og nå hjem til deres egne linjer ved Nijmegen.

Nijmegen befriet i 1945

Af 10 000 mand i den landsatte britiske division blev næsten 8 000 tilbage – døde, sårede eller tilfangetagne. I ruinerne af den engang så pittoreske hollandske by stod besættelsesmagten som sejrherrer. Det kom til at vare helt indtil den 16. april 1945, kun tre uger før krigsafslutningen, før det lykkedes de allierede at befri byen helt. 

Operation Market Garden, andra världskriget. Brittiska krigsfångar i Arnhem.

Krigsfanger føres gennem Arnhem. 8 000 af de 10 000 britiske soldaterne blev tilbage – døde, sårede eller tilfangetagne.

© DPA/AFP/All over Press

Afkodede Enigma

Skylden for Market Garden-fiaskoen er blevet lagt på den allierede efterretningstjeneste. Men da de britiske arkiver blev åbnet mange år efter krigen, viste det sig imidlertid, at det ikke var korrekt. Under hele krigen sendte tyskerne deres militære meddelelser krypteret med de såkaldte Enigma-maskiner. Hvad tyskerne ikke vidste, var, at briterne – bl.a. med hjælp fra den polske modstandsbevægelse – havde fået fat i et apparat og derfor kunne aflytte al hemmelig radiotrafik. Dette spillede en afgørende rolle ved mange militære operationer – og det kunne det også have gjort ved Arnhem.

For de allieredes øverstkommanderende var det ikke nogen overraskelse, at tyskerne havde to SS-panserdivisioner i området for luftlandsætningen. Den britiske efterretningstjeneste havde allerede den 4. september 1944 dekrypteret en tysk meddelelse om, at to SS-panserdivi-sioner skulle placeres i Arnhem-regionen. Den 15. september fik briterne på samme måde at vide, at endnu et SS-panserkorps havde lagt deres hovedkvarter i Arnhem-forstaden Oosterbeek.

Holdt igen med informationer

At oplysningen om tysk panser ved Arnhem rent faktisk nåede frem til de allieredes militære hovedkvarter, fremgår af den tidligere hemmeligstemplede situationsrapport, som blev aflagt i hovedkvarteret den 16. september, dagen før Operation Market Garden. Her blev det meddelt, at ”den 9. SS-panserdivision og formentlig også den 10. har flyttet sig tilbage til Arnhem-området”. Men det, som faldskærmsjægernes enhedschefer fik at høre, var noget ganske andet. I den sidste rapport, som de fik før operationen, blev SS-panserdivi-sionerne end ikke nævnt; det hed sig, at de kun ville møde ”stærkt demoraliserede soldater, udenlandske SS-soldater, nogle faldskærmsjægere, udtjent personel fra Luftwaffe og fanatiske unge”.