Hvorfor havde Danmark Trankebar?

Trankebar blev en vigtig dansk handelsstation.SVAR: Trankebar var en dansk handelsstation på kysten i det sydøstlige Indien, som eksisterede fra 1620 til...

Trankebar blev en vigtig dansk handelsstation.

SVAR: Trankebar var en dansk handelsstation på kysten i det sydøstlige Indien, som eksisterede fra 1620 til 1845. Grunden til at Danmark gerne ville have en koloni var primært handel, og sekundært missionærarbejde.

I 1618 sendte Christian 4. og det nydannede Ostindisk Kompagni en ekspedition under ledelse af adelsmanden Ove Giedde til Ceylon med det formål at sikre en del af handelen på Asien. Det lykkedes at få en aftale i stand på Indiens kyst lidt syd for fiskerlandsbyen, Tarangambadi. Trankebar blev hovedsædet for handelsaktiviteter i Indien i de næste 225 år. Den vigtigste vare var bomuld. Den voksede hurtigt, og nåede faktisk at blive en af rigets seks største byer.

Men Trankebar var også hjemsted for verdens første lutherske mission. Frederik 4. udsendte den i 1706 for at omvende sine indiske undersåtter.

I 1845 blev Trankebar solgt til Storbritannien for 1.125.000 rigsdaler.

Har du et historisk spørgsmål?
Send det til os på [email protected]!