Hvor mange krigselefanter havde Hannibal med sig?

VAR I år 218 f.v.t. indledte Karthagos feltherre Hannibal sin berømte march over Alperne. Fra sin base i Spanien førte han en vældig hær gennem nutidens...

17. august 2015

VAR I år 218 f.v.t. indledte Karthagos feltherre Hannibal sin berømte march over Alperne. Fra sin base i Spanien førte han en vældig hær gennem nutidens Frankrig og videre over Alperne. Gennem denne modige manøvre ville Hannibal fremtvinge en sejr over romerne på den italienske halvø. Til kartagernes styrker hørte også omkring 40 frygtede krigselefanter. Marchen over Alperne blev en hård prøvelse for både mennesker og dyr. Tusinder af soldater døde af kulde eller
i kamp med lokale stammer. Elefanterne led også under strabadserne og de fleste døde undervejs.